Vznik společnosti

V době svého vzniku, 21. 2. 2005, řešili zakladatelé Pomoc bez hranic tři problémy:

1. Není vhodnější přidat se k nějakému jinému sdružení?

2. Na MV ČR už je zaregistrováno 64 500 občanských sdružení a z nich se stovky zabývají sociální a humanitární činností.

3. Razí se moderní metoda poskytování humanitární pomoci převodem financí a ne poskytováním materiální pomoci.

Zakladatelé se rozhodli pro osvědčenou praxi jak materiální, tak i finanční pomoci. Pro tuto cestu svědčily žádosti o pomoc ze Zakarpatské Ukrajiny, z oblasti za Kyjevem (kde bydlí lidé v zemljankách), z Moldávie, Kosova, Srbska.

Dáváme přednost osobním kontaktům s dárci a následně s obdarovanými. Tak skutečně spojujeme dva světy, dvě oblasti, dvě území. Relativní hojnost s absolutní bídou, relativní klid se skutečným zemětřesením, relativní sucho s faktickou povodní, šťastného dárce se šťastným obdarovaným.

Někteří ze zakladatelů se stejnou činností zabývají již dvacet pět let.

* Poskytovali pomoc pro oběti občanské války v bývalé Jugoslávii

* Angažovali se v Čečensku, Abcházii, Dagestánu

* Podíleli se na pomoci obětem zemětřesení v Turecku a Alžírsku

* Dodali pomoc po velmi kruté zimě do Mongolska

* Pomáhali obětem záplav v ČR, Ukrajině, Maďarsku

* Mají zkušenosti s finančními a materiálními sbírkami

* Dopravovali humanitární pomoc na místo určení


Laktační poradkyně a dula