Odkazy:

 

Maranatha

Křesťansky orientovaný zaregistrovaný spolek. Bylo založeno v roce 2002 jako odpověď na konkrétní potřeby jedinců, církevní i mimocírkevní společnosti.

Samari

Samari, o.s. je dobročinná organizace nabízející zprostředkování pomoci těm, kteří si sami pomoci nemohou.

Český sirotek

Jsme nevládní neziskovou organizací ČESKÝ SIROTEK, zůstáváme však nadále velkou RODINOU, která již 16 let pečuje o deset opuštěných dětí, jež mají jedno společné: neradostný start do života bez mámy a táty nebo fyzický, mentální a psychický handicap na celý život.

C4help

Křesťansky orientovaná obecně prospěšná společnost, která se snaží pomoci lidem v nouzi.

HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE - Hospic provozovaný obecně prospěšnou spolčností  TŘI jehož posláním je vytvoření prostoru, kde se mohou posilovat mezilidské vztahy, ať již při doprovázení v těžkých životních situacích nebo při odpočinku a růstu ve chvílích radosti.


Laktační poradkyně a dula