Jak pomoci ?

  • Staň se dobrovolníkem

Přilož ruku k dílu tam, kde bude zrovna třeba a pomoz tak lidem, kteří jsou v nouzi. Chceš-li se stát dobrovolníkem a být informován o možnosti dobrovolnické práce v našem spolku, pošli nám email na Jan.Lauterbach@post.cz nebo využij náš formulář.

  • Staň se "přidruženým členem" PBH

Přidružené členství vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku.

          Přihlášku stáhujte zde, kliknutím na odkaz ve formátu doc nebo pdf .

Členský příspěvek je pro občany na rok minimálně 365 Kč... to je koruna denně a i tou můžeš pomoci dobré věci. Pro právnické osoby je minimální členský příspěvek stanoven na 1.000 Kč.

Přidružený člen se může aktivně podílet na činnosti sdružení, obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. Přidružený člen by měl dodržovat Stanovy sdružení a přispívat k šíření jeho dobrého jména.

 

  • Zašli nám dobrovolný finanční dar

Ten bude použit na pomoc obětem přírodních katastrof, občanských válek nebo terorizmu doma či v zahraničí, nebo na podporu sociálně slabých lidí, pěstounských rodin, či jako podpora studentů, rozvojová pomoc ve zdravotnictví nebo zemědělství v ekonomicky slabých oblastech.

Předem děkujeme za Vaši štědrost.

Bankovní spojení

KB-Praha Smíchov
Číslo účtu: 35-0722770277/0100
Variabilní symbol: 100

  • Umísti na své webové stránky banner Pomoci bez hranic

Pokud se chcete zasadit o to, aby se o práci spolku  Pomoc bez hranic dozvědělo více lidí, můžete na své webové stránky umístit tento banner.

  • Zkopíruj do kódu svých stránek následující odkaz:

(banner velikosti 120 x 60 px)

www.pomocbezhranic.cz - Humanitární organizace

 

 

 

  • Nebo do svých stránek vlož obrázek banneru a doplň jej hypertextovým odkazem www.pomocbezhranic.cz

 


Laktační poradkyně a dula