Spolek Pomoc bez hranic je humanitární organizace, jejímž posláním je pomoc obětem přírodních katastrof, občanských válek či terorismu, a to jak doma tak i v zahraničí.

Připravuje a realizuje různé humanitární projekty, na kterých spolupracuje s jiným humanitárními organizacemi.

Velkou pozornost a podporu také věnuje sociálně slabým jedincům a rodinám doma i v zahraničí, kterým tak pomáhá v jejich snaze o kvalitnější život.

Vnímá potřebu informovat co možná nejvíce lidí o životě v chudé části světa. Proto pořádá přednášky, kde se snaží zprostředkovat zájemcům realistický pohled na život v zemích, kde je bída a hlad.

Humanitární a sociální podporu poskytuje bez ohledu na rasovou, etnickou, politickou, náboženskou, či jinou příslušnost.

V současné době je registrován u spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 15486

 

Spolek Pomoc bez hranic je humanitární organizace, jejímž posláním je pomoc obětem přírodních katastrof, občanských válek či terorismu, a to jak doma tak i v zahraničí.

Připravuje a realizuje různé humanitární projekty, na kterých spolupracuje s jiným humanitárními organizacemi.

Velkou pozornost a podporu také věnuje sociálně slabým jedincům a rodinám doma i v zahraničí, kterým tak pomáhá v jejich snaze o kvalitnější život.

Vnímá potřebu informovat co možná nejvíce lidí o životě v chudé části světa. Proto pořádá přednášky, kde se snaží zprostředkovat zájemcům realistický pohled na život v zemích, kde je bída a hlad.

Humanitární a sociální podporu poskytuje bez ohledu na rasovou, etnickou, politickou, náboženskou, či jinou příslušnost.

V současné době je registrován u spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 15486

 

 

Přečtěte si o vzniku sdružení

Vznik společnosti

V době svého vzniku, 21. 2. 2005, řešili zakladatelé Pomoc bez hranic tři problémy:

1. Není vhodnější přidat se k nějakému jinému sdružení?

2. Na MV ČR už je zaregistrováno 64 500 občanských sdružení a z nich se stovky zabývají sociální a humanitární činností.

3. Razí se moderní metoda poskytování humanitární pomoci převodem financí a ne poskytováním materiální pomoci.

 

Zakladatelé se rozhodli pro osvědčenou praxi jak materiální, tak i finanční pomoci. Pro tuto cestu svědčily žádosti o pomoc ze Zakarpatské Ukrajiny, z oblasti za Kyjevem (kde bydlí lidé v zemljankách), z Moldávie, Kosova, Srbska.

Dáváme přednost osobním kontaktům s dárci a následně s obdarovanými. Tak skutečně spojujeme dva světy, dvě oblasti, dvě území. Relativní hojnost s absolutní bídou, relativní klid se skutečným zemětřesením, relativní sucho s faktickou povodní, šťastného dárce se šťastným obdarovaným.

Někteří ze zakladatelů se stejnou činností zabývají již dvacet pět let.

* Poskytovali pomoc pro oběti občanské války v bývalé Jugoslávii

* Angažovali se v Čečensku, Abcházii, Dagestánu

* Podíleli se na pomoci obětem zemětřesení v Turecku a Alžírsku

* Dodali pomoc po velmi kruté zimě do Mongolska

* Pomáhali obětem záplav v ČR, Ukrajině, Maďarsku


Laktační poradkyně a dula