Rok 2016

13.01.2017 10:23

Na základě dlouholeté spolupráce jsme 10. 4. nakládali ve skladu Charity v Uherském Hradišti šatstvo a i jiné zboží.

17. 4. proběhla sbírka, kterou uskutečnili v Uherském Hradišti místní věřící občané pro sociálně slabé. Nasbíraná pomoc byla předána na Slovensko ve městě Hnúšťa a Klenovec.

Další sbírka se uskutečnila 15. - 16. 10. za přítomnosti dobrovolníků z Charity v Uherském Hradišti. Za tyto dary chceme poděkovat všem dárcům a za organizaci této sbírky paní Ing. Stejskalové.

Šatstvo, obuv, kočárek a další zboží z této sbírky bylo převážně zimní, a proto byla tato humanitární pomoc dne 19. 12. 2016 odvezena na Slovensko a v následujících dnech rozdělena mezi sociálně slabé v městě Hnúšťa.


Laktační poradkyně a dula