Pomoc předána nemocnicím na Ukrajině

28.01.2009 21:42
Přes veškeré obtíže spojené s odbavováním a kontrolami celních úředníků kamion s humanitární pomocí dorazil na Ukrajinu na místo určení. V pátek 23. ledna byl obsah zásilky vyložen do celního skladu a po řádné kontrole celníky a vojáky označen za humanitární pomoc. Tato přísná opatření souvisejí s nedávnými pokusy komerčních přepravců propašovat do země své zboží, které neoprávněně za humanitární pomoc vydávali. Zástupce o.s. Pomoc bez hranic předal místní nemocnici ve Vinogradovu zdravotnické prostředky a ředitel této nemocnice obdržel vzorky humanitární pomoci, která bude předána po vyřízení dokladů v Kyjevě. Toto zboží osobně předá Ivan Filip, ukrajinský spolupracovník o.s. Pomoc bez hranic. Zdravotnický materiál bude sloužit i nemocnicím v okolních městech.

Laktační poradkyně a dula