Chcete pomoci lidem postiženým povodněmi na Liberecku?

08.08.2010 19:24

 

1. Přihlaste se jako dobrovolník, který se chce zapojit do prací na
odklízení následků povodní, na telefonním čísle předsedy sdružení Pomoc bez hranic Jana Lauterbacha 602 426 987

2. Zašlete dobrovolný finanční dar na číslo účtu:
35-0722770277/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo 500, peníze budou použity na pitnou vodu a čisticí a hygienické prostředky do postižených míst.

 

 

 


Laktační poradkyně a dula