Ani ekonomická krize nás nezastaví

10.03.2009 21:33

 I v čase ekonomické krize se najdou lidé se srdcem na pravém místě. Jednou z firem, kde takové lidi najdete, je firma Lucron. Humanitární organizace Pomoc bez hranic od této firmy obdržela dar v podobě 10 tun pšenice. Záměrem humanitární organizace bylo tuto pšenici dopravit na Ukrajinu ke zpracování do místních mlýnů. Po měsíčním čekání na svolení k transportu na území Ukrajiny mohl kamion humanitární organizace Pomoc bez hranic dne 3.3.2009 opustit území naší republiky a vydat se směrem k Ukrajině. Na hranicích byla před vpuštěním na území Ukrajiny zásilka podrobena důkladné kontrole. V místě určení zástupci institucí zabývajících se rozborem potravin uznali za nutné provést jejich analýzu. Tato analýza bude trvat minimálně 10 dní. Mezitím bylo zboží složeno v celním skladu. Po obdržení výsledků analýzy bude možné zboží doručit k rukám lidí čekajících na pomoc. Součástí zásilky je také dar německé humanitární organizace, obsahující müsli produkty a bio pomazánky.                                                                                                                                       Děkujeme všem, kteří se do pomoci zapojili.


Laktační poradkyně a dula